Oficina CEER
 10-07-2023
RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA PÚBLICA CON CARÁCTER DE URXENCIA PARA A SELECCIÓN DUN/HA TÉCNICO/A PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DA FUNDACIÓN CEER MEDIANTE UNHA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE SUBSTITUCIÓN POR BAIXA DE MATERNIDADE
*
Archivos asociados a esta noticia:
application/pdf: RESOLUCIÓN